Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

06.12.2017 – ССНМ и ЗНМ_ Новинарите од локалните радија опфатени во законот за стечајци _ Денар

ZNM
петок 15 декември, 2017петок 15 декември, 2017/ петок 15 декември, 2017