Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

23.11.2017 – ИОХН – ЗНМ_ Државата да не се меша во работата на медиумите _ Кумановски Муабети

ZNM
четврток 23 ноември, 2017четврток 23 ноември, 2017/ четврток 23 ноември, 2017