Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

17.11.2017 – ЗНМ_ Поголема безбедност, а не казнување на новинарите-радио МОФ

ZNM
петок 17 ноември, 2017петок 17 ноември, 2017/ петок 17 ноември, 2017