Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

08.11.2017 – Претставка од ЗНМ до МВР за приведувањето на новинари-ТВ Орбис

ZNM
среда 8 ноември, 2017среда 8 ноември, 2017/ среда 8 ноември, 2017