Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Случаи-на-повреда-на-правата-на-новинарите-ОКТОМВРИ-2017

ZNM
среда 8 ноември, 2017среда 8 ноември, 2017/ среда 8 ноември, 2017