Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

11.02.2017 – Саморегулација, а не регулација за онлајн медиумите предлагаат од ЗНМ и СЕММ – Newsroom

ZNM
четврток 2 ноември, 2017четврток 2 ноември, 2017/ четврток 2 ноември, 2017