Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Препораки за одговорни онлајн медиуми, ноември 2017

ZNM
среда 1 ноември, 2017среда 1 ноември, 2017/ среда 1 ноември, 2017