Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтен на Здружението на Новинарите на Македонија јули, август, септември 2017

ZNM
Thursday, der 19. October 2017Thursday, der 19. October 2017/ Thursday, der 19. October 2017