Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Социо-економската положба на новинарите во Источна Македонија

ZNM
Tuesday 26 September, 2017Tuesday 26 September, 2017/ Tuesday 26 September, 2017