Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Социо-економската положба на новинарите во Источна Македонија

ZNM
вторник 26 септември, 2017вторник 26 септември, 2017/ вторник 26 септември, 2017