Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтен на Здружението на новинарите на Македонија – април, мај, јуни

ZNM
Tuesday September 19th, 2017Tuesday September 19th, 2017/ Tuesday September 19th, 2017