Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтен на Здружението на новинарите на Македонија – април, мај, јуни

ZNM
вторник 19 септември, 2017вторник 19 септември, 2017/ вторник 19 септември, 2017