Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ – јануари, февруари, март

ZNM
Tuesday September 19th, 2017Tuesday September 19th, 2017/ Tuesday September 19th, 2017