Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ – јануари, февруари, март

ZNM
Tuesday, der 19. September 2017Tuesday, der 19. September 2017/ Tuesday, der 19. September 2017