Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ – јануари, февруари, март

ZNM
вторник 19 септември, 2017вторник 19 септември, 2017/ вторник 19 септември, 2017