Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Забелешки по однос на нацрт предлог закон за измена на ЗААМУ од ЗНМ ССНМ СЕММ

ZNM
вторник 12 септември, 2017вторник 12 септември, 2017/ вторник 12 септември, 2017