Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

07.09.2017 – ЗНМ бара субвенции за весниците _ Денар

ZNM
понеделник 11 септември, 2017понеделник 11 септември, 2017/ понеделник 11 септември, 2017