Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

14.07.2017 – Укинат притворот на новинарот Божиновски Р.С Европа

ZNM
Wednesday 19 July, 2017Wednesday 19 July, 2017/ Wednesday 19 July, 2017