Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

23.06.2017 ЗНМ бара ослободување на Зоран Божиновски од притвор _ Слободен печат

ZNM
четврток 29 јуни, 2017четврток 29 јуни, 2017/ четврток 29 јуни, 2017