Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Извештај за работа на ЗНМ април 2017

ZNM
Friday 26 May, 2017Friday 26 May, 2017/ Friday 26 May, 2017