Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

08.05.2017 Новинарите бараат истрага за свесно уништување на медиумите од МПМ – Radio MOF

ZNM
четврток 18 мај, 2017четврток 18 мај, 2017/ четврток 18 мај, 2017