Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

21.04.2017 Чистка на новинари_Глас на Америка

ZNM
четврток 18 мај, 2017четврток 18 мај, 2017/ четврток 18 мај, 2017