Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

21.04.2017 Чистка на новинари_Глас на Америка

ZNM
Thursday 18 May, 2017Thursday 18 May, 2017/ Thursday 18 May, 2017