Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

05.04.2017 ЗНМ_ Извештајот на Фридом Хаус е објективен – МАКФАКС

ZNM
вторник 9 мај, 2017вторник 9 мај, 2017/ вторник 9 мај, 2017