Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

30.03.2017 АВМУ и ЗНМ со обвинувања за политизираност МРТ

ZNM
вторник 9 мај, 2017вторник 9 мај, 2017/ вторник 9 мај, 2017