Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Јавен повик за доделување награди за професионално известување за бегалците

ZNM
Friday 26 May, 2017Friday 26 May, 2017/ Friday 26 May, 2017

Македонското здружение на млади правници во соработка со Здружението на новинарите на Македонија и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува: „Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2016 година во Македонија“.

Прилозите треба да се однесуваат на искуството на бегалците, барателите на азил и потенцијалните баратели на азил, како и да имаат придонесено кон запознавање и подигнување на свеста на широката јавност на теми поврзани со нив.

Поднесоците треба да припаѓаат на една од следниве категории:

  • напис или серија написи
  • емисија, прилог или краток документарец
  • фотографија

Повеќе информации за јавниот повик може да најдете на следниот ЛИНК.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin