Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Rregullimi i tepruar në mediat krijon vetëcensurë

ZNM
Tuesday, der 28. November 2017Tuesday, der 28. November 2017/ Tuesday, der 28. November 2017

Sot në Sofi, Bullgari mbahet Konferenca e kushtuar sfidave me të cilat përballohen mediat në Evropën Juglindore, e organizuar nga ana e Forumit për mediat nga Evropa Juglindore. Në konferencën marrin pjesë rreth 300 përfaqësues të mediave, ekspertë mediatik, përfaqësues të bashkësisë akademike dhe organizatat ndërkombëtare mediatike.

Në panel diskutimin për lajmet e rreme morri pjesë edhe drejtori i ShGM-së, Dragan Sekulovski, i cili theksoi se rajonit i duhen media, të cilët do të jenë shembull në luftën kundër lajmeve të rreme. “Servili publik, në rastin e Maqedonisë, RTVM, ka rol të rëndësishëm në këtë kontekst dhe ai duhet të shërbejë si shembull për atë se si duhet të raportojnë edhe mediat tjera”, tha Sekulovski.

seemo

Sipas tij një nga mekanizmat e luftës afatgjate kundër lajmeve të rreme është ngritja e vetëdijes dhe edukimit të qytetarëve për njohjen e lajmeve të rreme. “Është e vërtetë se lajmet e rreme më shpesh përhapen nëpërmjet të online mediave, por është e gabuar të mendohet se përmbajtja e tillë mediatike mund të rregullohet me ligj. Rregullimi i tepruar, mund të shkaktojë vetëcensurë dhe të ndikojë negativisht mbi lirinë e fjalës”, theksoi Sekulovski.

Ai tha se në Maqedoni, lajmet e rreme në periudhën e kaluar janë krijuar nga ekspertët e rrejshëm, organizatave të rrejshme, anketat e rrejshme, protestave të rrejshme me qëllim të krijimit të pikturës të shtrembëruar në shoqërinë dhe defokusimit nga problemet reale.

Sofi, 28.11.2017

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tags: