Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Потпишан меморандум за поголема транспаретност на институциите

ZNM
Monday 19 February, 2018Monday 19 February, 2018/ Monday 19 February, 2018

Здружението на новинарите на Македонија во четвртокот потпиша Меморандум за соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен каркатер, кој превидува организирање на заеднички обуки и кампањи за промовирање на правото на слободен пристап. Меморандумот беше потпишан од претседателот на Комисијата, д-р Ѓорги Сламков и претседателот на Здружението, Насер Селмани.

Претседателот на ЗНМ Селмани рече дека Комисијата е сојузник на новинарите во добивање на информации од институциите и за зголемување на притисокот врз институциите да бидат транспарентни и отчетни. Селмани се заблагодари на членовите на Комисијата за придонесот за промовирање на правото на слободен пристап до инфорамции од јавен карактер, кое многу важно во работата на новинарите. Тој сметаше дека со заеднички напори може да се направи многу повеќе со прекинување на молкот на администрацијата, која често се оглушува на барањата на новинарите и граѓаните да добијат некоја информација од јавен карактер.

Претседателот на Комисијата, д-р Сламков, потенцира дека Меморандумот отвора перспектива во развојот на соработката помеѓу двете институции на полето на слободниот пристап до информациите од јавен карактер, преку учество во организација на обуки за новинари и претставници на јавните институции за зголемување на транспарентноста на институциите во Република Македонија. Сламков додаде дека меморандум предвидува организирање на јавни кампањи со цел да се подигне нивото на транспарентност на институциите, како и за подигнување на свеста кај граѓаните за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Според него, Комисијата го штити и промовира правото на граѓаните за слободен пристап до информации од јавен карактер преку ефикасно и независно спроведување на жалбената постапка и преку информирање на јавноста и континуирана едукација на имателите на информации.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin