Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Доставени забелешките за Нацрт-законот за медиуми

ZNM
Tuesday September 12th, 2017Tuesday September 12th, 2017/ Tuesday September 12th, 2017