Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Analiza dhe publikime

Ndikimi i Ligjit për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta në Punën e Gazetarëve, Fotoreporterëve dhe Punëtorëve Mediatik – tetor 2018

Indikatorë për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurinë e gazetarëve – janar 2018

Vetërregullimi në mediat dhe komunikimi ndërsektorial në funksionimin e Këshillit për etikë në media në Maqedoni – dhjetor 2017

Liria e të shprehurit nëpërmjet të praktikës të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut – dhjetor 2017

Rekomandime për ngritjen e integritetit dhe profesionalizmit të online mediave – nëntor 2017

Rekomandime për onlajn media të përgjegjshme – nëntor 2017

Dokument për politika – nëntor 2017

Për lobim të suksesshëm dhe strategji të avokimit të gazetarëve me qëllim të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme në mediat në Maqedoni – tetor 2017

Analizë për RTM 2017

RAPORTIMI ETIK I MEDIEVE NË EVROPË DHE MAQEDONI DHJETOR 2016

Safe Photo Reporting ALB verzioni

Manuali i gayetareve per ndjekjen e ygjedhjeveALB version

Состојба на медиуми во Македонија јуни 2016 (ЕN)

Анализа Клевета и навреда септември 2015

Analiza mediumski sektor septemri 2015 (ALB)

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ јули 2015_0_1

Прирачник – Слобода на изразување закон за медиуми и клевета Мај 2015

Јавните пари во медиумскиот простор мај 2015

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ мај 2015_0

Препораки октомври 2014 ЗНМ ССНМ ЕФЈ

Анкета новинари ЗНМ септември 2014

Извештај за состојба на слободата на изразување и судството во МК ЗНМ септември 2014

Образложение на амандманите на законот за аудиовизуелни услуги ЗНМ 19.08.2013

Print Friendly, PDF & Email

.